Skellefteå Airport

Utbildning

Flyget präglas av mycket höga säkerhetskrav och snabba insatser om något inträffar. Skellefteå Airport förmedlar denna unika kunskap genom en rad olika certifierade utbildningar. Oavsett om du arbetar på en flygplats, inom ett företag eller en organisation kan du nu ta del av denna kunskap för att vara rätt rustad.
Skellefteå Airport kan bland annat erbjuda utbildning i Första hjälpen, Heta arbeten, Brandutbildning med praktik och Företagsanpassad utbildning.

Kontakta Peter Wiklund för mer information,