Skellefteå Airport

Samråd

Välkommen till samråd om Skellefteå Airport

Skellefteå Airport har påbörjat ett arbete med att förnya miljötillstånd för flygplatsen i Falmark. Inför fortsatt arbete med ansökan bjuder vi in till samrådsmöte där vi beskriver planerad verksamhet, tänkbara störningar och miljökonsekvenser som kan uppstå för närboende, näringar, friluftsliv, miljö etc.

Välkommen till Skellefteå Airport lördag den 24 oktober klockan 13:00. Besökare till samrådet parkerar utan kostnad på flygplatsens korttidsparkering.

Har du inte möjlighet att delta är du välkommen att lämna synpunkter, dock senast 16 november. Samrådsunderlag erhålls via www.skellefteaairport.se, alt. från Viktoria Dernstedt, tel. 010-722 65 92 eller viktoria.dernstedt@wspgroup.se.

Samrådsunderlag Skellefteå Airport

Bilaga A Översikt från Skogens Pärlor

Bilaga C Ljudnivåer

Bilaga D Förslag MKB