Skellefteå Airport

Privatflyg

Välkommen till Skellefteå Airport

Här hittar du information som kan vara bra för dig som flyger till eller från Skellefteå Airport i privat regi.

Vid ankomst ska piloter och passagerare gå till ankomsthallen via C-dörr. Var uppmärksam på om behörighetsområdet på plattan är upprättat.

Det finns ett briefingrum i anknytning till avgångshallen , följ skyltarna.

Flygbränsle

O/R telefon 0910-57662 inom publicerad öppethållande.
Övrig tid krävs avisering i god tid innan, samt en debitering för extra öppethållande.