Skellefteå Airport

Kontaktpersoner

 Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp  Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp
Robert Lindberg
VD
0910-576 01
070-551 70 75
Jeanette Morén
Ekonomichef
0910-576 02
070-661 19 22
Peter Wiklund
Säkerhetschef
070-575 62 61
1
 Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp  Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp  Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp
Malin Burlin Lundmark
Kommersiellt Ansvarig
070-609 91 25
Kurt Stefansson
Operativt Chef Landside
076-104 78 46
Mikael Filipsson
Operativt Chef Airside
070-345 59 00
 Skellefteå Airport. Porträtt styreles och ledningsgrupp  Roland Nilsson, Luftfartsverket
Per-Erik Morén
Teknisk chef
0910-576 11
070-669 55 99
Roland Nilsson
Miljöchef
0910-576 07
070-267 55 77