Skellefteå Airport

Passagerarnas rättigheter

EU-regler, som trädde i kraft 2005, ska säkerställa att flygpassagerare kompenseras när problem uppstår under en flygning. Flygbolagen är skyldiga att känna till reglerna och ska informera sina passagerare om vad som gäller.

Mer om passagerarnas rättigheter
EU-kommissionen, generaldirektoriatet för Transport och rörlighet, tillhandahåller mer information. På deras webbplats finns också broschyrer och affischer att ladda ned.

EU-kommissionens informationsfolder om Flygpassagerarnas rättigheter – pdf 494 kB, finns på Swedavias webbplats

EU-kommissionens webbplats Obs! På engelska.

Transportstyrelsens webbplats finns utförlig information om passagerarnas rättigheter.