Grön Flygplats

Skellefteå Airport är starkt engagerad i utvecklingen av en säker, effektiv och modern flygplats i harmoni med miljön. Flygplatsen har som mål att minimera miljöpåverkan samt att minska energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser för att nå målet med nollutsläpp av fossil koldioxid. Här kan du läsa mer om hur din egen gröna flygplats arbetar för att nå miljömålen.